Revizia tehnica reprezinta un ansamblu de operatiuni de control a starii de functionare a centralei termice. Se recomanda de catre producatori a fi efectuata anual, pentru siguranta functionarii corecte dar si pentru prelungirea duratei de viata a centralei termice. Este recomandat sa faci o revizie la centrala termica inainte de intrarea in sezonul rece pentru a  sta fara griji in timpul iernii.

Revizia centralei termice se completeaza de cele mai multe ori cu serviciul de Avizare ISCIR. Aceasta din urma este obligatorie o dată la 2 ani, conform legislatiei in vigoare.

 

Operatiunile care se efectueaza in cadrul reviziei centralelor termice:

• Verificare etanseitatii cazanului;
• Verificarea etanseitatii racordului de combustibil la centrala;
• Verificarea si curatarea camerei de ardere(arzator, schimbator de caldura, electrod de ionizare si electrozi de aprindere);
• Verificarea si curatarea ventilatorului -in cazul centralelor cu tiraj fortat;
• Verificarea si reglarea presiunii de alimentare cu combustibil(gaz);
• Verificarea elementelor de siguranta;
• Verificarea si reglarea arderii;
• Efectuarea probelor de functionare a echipamentului.

Avizare ISCIR:

Procedeu standard reglementat de Prescriptia Tehnica ISCIR PT A1/2010, care presupune masurarea parametrilor de functionare si de ardere a centralei, consemnarea acestora in Livretul Aparatului si in functie de acestia stabilirea termenului limita pentru data urmatoarei verificari(cel mult 2 ani) sau interzicerea functionarii aparatului.

Pentru obtinerea Avizarii ISCIR a unei centrale termice la punerea in functiune cat si la reavizare sunt necesare urmatoarele documente:

• Documentele de achizitie a centralei(factura)
• Manual de utilizare a centralei termice
• Proiectul instalatiei de gaz (Dosar Preliminar)
• Procesul verbal de punere in functiune a instalatiei de gaz
• Declaratia de conformitate a firmei care a executat instalarea.

Pret Revizie tehnica centrala termica + Avizare ISCIR:

• Putere cazan: 20 – 35kw : 300 lei;
• Putere cazan: 36 – 50kw : 400 lei;
• Putere cazan: 51 – 65kw : 500 lei;
• Putere cazan: >66kw : se face oferta personalizata;