Ce reprezinta Avizarea ISCIR?

Procedeu standard reglementat de Prescriptia Tehnica ISCIR PT A1/2010, care presupune masurarea parametrilor de functionare si de ardere a centralei, consemnarea acestora in Livretul Aparatului si in functie de acestia stabilirea termenului limita pentru data urmatoarei verificari(cel mult 2 ani) sau interzicerea functionarii aparatului.

Asigurăm efectuarea analizei gazelor de ardere cu ajutorul analizorului de noxe de ultima generatie.  Raportul de verificare este tipizat si contine pe langă datele măsurate ale centralei, identificarea centralei (model, serie, putere) numele și adresa deținătorului, semnături, ștampile. Inginerul, în urma interpretării datelor va poate spune si alte detalii in afara de “admis”. Te poate avertiza cand randamentul centralei termice incepe să scadă sau dacă e necesară o curațare chimică a centralei termice.

Pentru obtinerea Avizarii ISCIR a unei centrale termice la punerea in functiune cat si la reavizare sunt necesare urmatoarele documente:

• Documentele de achizitie a centralei(factura)
• Manual de utilizare a centralei termice
• Proiectul instalatiei de gaz (Dosar Preliminar)
• Procesul verbal de punere in functiune a instalatiei de gaz
• Declaratia de conformitate a firmei care a executat instalarea.

Pretul unei Avizari ISCIR este:

• Putere cazan: 20 – 30kw: 200 lei
• Putere cazan: 31 – 40kw: 250 lei
• Putere cazan: 41 – 60kw: 300 lei
• Putere cazan: 61 – 120kw: 5lei/kw instalat
• Putere cazan: > 120kw se face oferta personalizata.
Pentru mai mult de 3 cazane in aceeasi locatie se aplica reducere.